Piszemy dla Ciebie najlepsze artykuły branżowe w kraju!

DevOps – dlaczego warto z niego korzystać?

Marika Jaworska 2022-11-22 0 komentarzy
DevOps – dlaczego warto z niego korzystać?

Jednym z istotnych elementów tego podejścia jest metoda CI/CD (ang. Continuous integration and delivery), czyli dążenie do ciągłej integracji w celu dostarczania jak najlepszego produktu klientowi. Można ją wykorzystać do zautomatyzowania procesu budowania, testowania i wdrażania oprogramowania. CI/CD zapewnia, że kod jest zawsze w stanie nadającym się do wdrożenia, co pozwala zespołom pracować szybciej i zmniejszyć liczbę błędów na produkcji. W tym zakresie DevOpsw dużej mierze inspiruje się metodologią Agile.

Monitorowanie i testowanie

Monitorowanie jest jednym z kluczowych aspektów DevOps. Jest stosowane w celu uzyskania wglądu w działanie danego systemu. Stała kontrola pozwala szybko reagować wtedy, gdy dochodzi do błędu. Pomaga również ocenić, czy działania firmy idą w dobrym kierunku.

Współpraca jest najważniejsza

Ta metodologia ma na celu połączenie różnych grup zaangażowanych w rozwój oprogramowania i operacje IT. W praktyce oznacza to współpracę pomiędzy deweloperami i osobami odpowiedzialnymi w zakresie podejmowania kluczowych decyzji. Bycie częścią tego typu teamu wymaga całego zestawu umiejętności, aby każdy członek mógł uczestniczyć w każdym aspekcie utworzenia produktu: budowania, wdrażania, a następnie wspierania już po uruchomieniu.

Wsparcie ze strony ekspertów

Wdrożenie praktyk z dziedziny DevOps często wymaga wsparcia ze strony specjalistów. W takiej sytuacji warto skorzystać z oferty przedsiębiorstwa Sii, które zatrudnia ekspertów z doświadczeniem w tworzeniu infrastruktury informatycznej.

Skomentuj wpis