Piszemy dla Ciebie najlepsze artykuły branżowe w kraju!

Komu w Katowicach można zlecić dokonanie wyceny firm?

Leonard Jakubowski 2023-08-07 0 komentarzy
Komu w Katowicach można zlecić dokonanie wyceny firm?

Chcąc zrestrukturyzować firmę, przekształcić ją w spółkę, dokonać fuzji czy np. ją sprzedać, trzeba mieć świadomość, że wszystkie te działania wiążą się z różnymi formami opodatkowania od wartości przedmiotu transakcji. Stosunkowo często zdarza się, że urzędy podatkowe stawiają podatnikom zarzut niedoszacowania zobowiązania podatkowego, dlatego warto się przed tym zabezpieczyć.

Chcąc uniknąć tłumaczenia się przed urzędnikami i w konsekwencji płacenia wysokiej grzywny, można postarać się o ustalenie wartości firmy. Nie jest to co prawda obowiązkowe, jednak dobrze mieć taki dokument, gdyż zabezpiecza podatnika przed powyższymi perturbacjami. Przedsiębiorcy szukający podmiotu, któremu można zlecać wycenę firm, w Katowicach znajdą firmę konsultingową mającą doświadczenie w przygotowaniu tego rodzaju dokumentów i stosującą zarówno krajowe, jak i międzynarodowe standardy wyceny. Wszelkie informacje na temat jej działalności można znaleźć na stronie rkc.com.pl.

Jeśli zajdzie taka konieczność, np. w przypadku określenia wartości nieruchomości, firma ta korzysta z pomocy w sporządzeniu wyceny rzeczoznawcę majątkowego, z którym współpracuje. Zatrudnieni w firmie specjaliści zajmujący się określeniem wartości przedsiębiorstw działają w takich obszarach jak:

  • wycena przedsiębiorstwa,
  • wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
  • wycena znaku towarowego lub marki,
  • wycena wierzytelności,
  • wycena nieruchomości.

Rozpoczynając prace, ustalają cel i przedmiot wyceny. Wymaga to poznania przedsiębiorstwa i jego modelu biznesowego.

Skomentuj wpis